Telefon
Výstavba rodinných domů ve Všerubech pokračuje